Så fungerar Kunskapsgymnasiet Göteborg

Kunskapsgymnasiet Göteborg är en plats där elever får möjlighet att utvecklas både akademiskt och personligt. Skolan har en unik pedagogisk modell som skiljer sig från traditionella skolor, med fokus på individens lärande och personliga utveckling. Individuellt anpassat lärande På Kunskapsgymnasiet Göteborg står det individuellt anpassade lärandet i centrum. Varje elev har en personlig handledare som … Read moreSå fungerar Kunskapsgymnasiet Göteborg