Gårdagens klockor och dagens moderna

Nya tider betyder nya uppfinningar. De klockor vi använder idag är ett bra exempel. Förr så var kyrkklockan väldigt viktig eftersom den gick att se och höra på långt håll. Men idag tittar du inte upp mot kyrktornet eller studerar solens läge på himlen när du vill ha en tidsupplysning.

Dags att vakna

När klockorna började bli mindre och fick plats hemma i bostaden så blev förändringen ännu tydligare. Människor på landsbygden som bara haft en tupp till hjälp för att vakna på morgnarna kunde istället skaffa sig riktiga väckarklockor som med sina kraftfulla signaler talade om för gårdens folk att en ny dag var kommen.

Nya tider

Idag är vi omgivna av klockor. Digitala siffror, mobiltelefoner och traditionella ur med visare hjälper oss att hålla reda på tiden. Dessutom är det – till skillnad från förr – väldigt lätt för dig att skaffa en klocka. Tidigare kunde närmaste urmakare befinna sig långt borta. Men idag är det lätt att göra inköp. Alla slags klockor kan köpas online eller i en närbelägen butik.

Behovet av att passa tider är annorlunda idag jämfört med tidigare i samhället. Då var det till exempel lättare att hålla reda på tågtiderna eftersom det bara gick några få tåg varje vecka. Men nya vanor ledde till nya metoder för att mäta tiden.