Människor har alltid älskat spel

Spel har varit en del av människans kultur sedan urminnes tider. De har varit sammanvävd med kultur och social interaktion till sådan grad att de blivit en del av dem. Och medan ”spel” är en term som används i så många olika former idag är det den mer bokstavliga betydelsen vi fokuserar på just här.

Något man tror kan vara de tidigaste arkeologiska fynd av spelpjäser är en serie av 49 graverade och målade stenar man hittat i en gravhög i sydöstra Turkiet daterat att vara runt 5 000 år gammalt. Liknande fynd har även gjort i Syrien och Irak, vilket pekar mot att brädspel kan ha uppstått för första gången i området man kallar för den bördiga halvmånen i Mellanöstern.

Spel kan också ha växt fram från andra aktiviteter, som spådomskonst. Vi vet bland annat att detta var fallet med spelet känt som ”Royal Game of Ur” som spelades med ett set spelpjäser på ett rikligt dekorerat bräde. Hur vi vet detta är på grund av en babylonisk avhandling av spelet skriven på lertavlor. Och från 2 700 år gammal graffiti på ingången till ett palats i Khorsabad har man även dragit slutsatsen att spelet också var populärt bland den lägre klassen. Ett annat spel som ofta lyfts fram som en av de tidigaste exemplen är spelet Senet som har spårats till antika Egypten. Och medan man har hittat beskrivningar av reglerna vet vi inte säkert hur spelet faktiskt spelades när det först dök upp.

Historiker har dock försökt återskapa spelreglerna så att det faktiskt går att spela idag om man så önskar. Vi tänker oss ofta ett spel som exempelvis schack att vara ett väldigt gammalt spel, och jämfört med moderna spel är det mycket riktigt det. Men även om vi utgår från de äldsta beräkningarna på när det kan ha uppstått är vi fortfarande inne kring år 280. Och de äldsta arkeologiska artefakten av schackpjäser är daterade kring år 760. De spelen vi nämnt ovan är över 3 000 år äldre än så.

Många har säkert hört talas om ett spel som mahjong och hur spelare spelade bort förmögenheter på spelet. Men detta är ett spel som uppfanns under Qingdynastin (1644-1912) och somliga historiker gör argumentet att dessa spelformer kan ha uppstått innan det skrivna ordet. Det sätter det verkligen i ett annat perspektiv. Speciellt när vi tittar på de spel vi idag vänder oss till när det kommer till spel om pengar.